Financiële aanspraken bij ziekte

In deze rubriek vindt u informatie over:

  • Het begrip ziekte
  • Bezoldiging bij ziekte
  • Geen bezoldiging bij ziekte
  • Samenloop met ander uitkeringen