Medisch onderzoek

De medewerker is verplicht om mee te werken aan een medisch onderzoek als daar gegronde redenen voor zijn.

Voorwaarden

De medewerker is in de volgende situaties verplicht mee te werken aan een medisch onderzoek.

  • De medewerker vervult een functie waarvan door de werkgever en de arbodienst wordt verondersteld dat de uitoefening van deze functie een gezondheidsrisico oplevert. De medewerker functioneert slecht en de werkgever vermoedt dat dit een medische oorzaak heeft.
  • De medewerker heeft zich ziek gemeld en de werkgever wil weten of de medewerker en in welke mate hij ziek is.
  • De werkgever wil weten of de medewerker zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt.
  • De werkgever wil weten of de medewerker zich ten onrechte niet onder geneeskundige behandeling stelt.
  • De werkgever wil weten of de medewerker zich ten onrechte niet houdt aan de door een geneeskundige gegeven voorschriften.
  • De werkgever vermoedt dat de medewerker door zijn gedrag zijn genezing belemmert of vertraagt.
  • De werkgever wil weten welke maatregelen nodig zijn om terugkeer van de zieke medewerker te bevorderen.
  • De werkgever wil weten welke maatregelen nodig zijn om de arbeidsgeschiktheid te behouden.
  • De werkgever wil bepalen wanneer en in welke mate de medewerker zijn werk kan hervatten.

Buitendienststelling

De werkgever kan de medewerker buiten dienst stellen als uit het medisch onderzoek blijkt dat de medewerker zulke lichamelijke of geestelijke beperkingen heeft, dat het vervullen van zijn functie hemzelf, de gemeente of derden kan schaden.
Voorwaarde is dat er geen andere werkzaamheden voor de medewerker zijn. De medewerker wordt gedurende de periode van buitendienststelling beschouwd als ziek.