Arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

In deze rubriek vindt u informatie over:

  • Overlijdensuitkering bij een ongeval in en door de dienst
  • Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst
  • Vergoeding kosten geneeskundige behandeling