Definities

Doorsneepremie

De premie die is verschuldigd aan het ABP bij verplichte pensioenopbouw.

Inkomsten in verband met arbeid

Inkomsten die iemand krijgt nadat hij met werken is gestopt, zoals een Wachtgelduitkering, WW-uitkering, ZW-uitkering of WIA-uitkering.

Inkomsten uit arbeid

Loopbaanbeleid voor bezwarende functies

Sommige functies zijn fysiek en psychisch te zwaar om een heel leven te kunnen volhouden (ambulance, brandweer). Tot 2006 was er voor deze functies het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Sinds 2006 gelden andere afspraken: het loopbaanbeleid voor bezwarende functies. In deze module behandelen wij de nieuwe afspraken.

Overgangsrecht

Tot 2006 was er in veel gemeenten voor medewerkers in bezwarende functies het functioneel leeftijdsontslag (FLO).

Deze medewerkers konden eerder stoppen met werken en kregen tot hun 65e een uitkering.
Op 1 januari 2006 is het FLO vervangen door loopbaanbeleid voor medewerkers in bezwarende functies (brandweer- en ambulancepersoneel).