Toelage beschikbaarheidsdienst

De medewerker is verplicht om zich buiten de voor zijn betrekking vastgestelde werktijden beschikbaar te houden als de werkgever dit uit dienstbelang noodzakelijk vindt. De medewerker die zich beschikbaar houdt, heeft recht op een toelage beschikbaarheidsdienst o.g.v. artikel 3:13 CAR.

Voorwaarden

Wanneer de werkgever van een medewerker verwacht dat hij gedurende onbepaalde tijd periodiek op ten minste 60 kalenderdagen per jaar beschikbaarheiddiensten verricht, moet hij de medewerker daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

Toelage beschikbaarheidsdienst bij ziekte

De toelage beschikbaarheidsdienst is een salaristoelage (paragraaf 3 van hoofdstuk 3) en dient o.g.v. artikel 7:3 CAR tijdens ziekte te worden doorbetaald.