Schaalindelingen en tabellen

Voor gemeenteambtenaren geldt de salaristabel die is opgenomen in bijlage IIa. Deze bestaat uit 20 schalen, met elk 11 periodieken. De schalen lopen van 1 tot en met 18 en kent voor schaal 10 en 11 een extra ingevoegde schaal, schaal 10A en 11A. (Nb. gemeenten zijn niet verplicht gebruik te maken van de tussenschalen 10A en 11A).

Daarnaast zijn er een tweetal tabellen voor afzonderlijke groepen gemeentelijk medewerkers, te weten de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer en de docenten kunstzinnige vorming (zie op deze pagina ‘CAR-UWO bijlagen’).

Er is een aparte salarisschaal voor gemeenteambtenaren die onder de Participatiewet valt en die vanwege een arbeidsbeperking niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, en een aanstelling krijgt op grond van de banenafspraak. Dit is schaal A.

Salaristabellen

Salaristabel kunstzinnige vorming

De salaristabel kunstzinnige vorming bestaat uit 6 schalen (5 tot en met 10) en is opgebouwd uit drie delen. Namelijk uit aanloopbedragen, functiebedragen en uitloopbedragen.

Salarisschaal A voor arbeidsbeperkten

Er is een aparte salarisschaal voor gemeenteambtenaren die onder de participatiewet valt en die vanwege een arbeidsbeperking niet zelfstanding het minimumloon kan verdienen, en een aanstelling krijgt op grond van de banenafspraak. Dit is schaal A. Het bedrag van periodiek 0 is gelijk aan 100% van het wettelijk minimumloon en het bedrag van periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. Het LOGA past de bedragen in schaal A elk jaar op 1 januari aan aan het wettelijk minimumloon. 

De bedragen in schaal A zijn:

Schaal A

Deze schaal geldt alleen bij toepassing van CAR-UWO artikel 1:2c eerste lid.

  Per 1-1-2016 Per 1-1-2017 Per 1-1-2018 Per 1-1-2019 Per 1-1-2020 Per 1-7-2020 Per 1-1-2021 Per 1-7-2021
  A A A A A      
0 1.524,60 1.551,60 1.578,00 1.615,80 1.653,60 1.680,00 1.684,80 1.701,00
1   1.552,32 1.579,81 1.606,69 1.645,18 1.683,67 1.710,55 1.715,43 1.731,93
2 1.580,04 1.608,02 1.635,38 1.674,56 1.713,73 1.741,09 1.746,07 1.762,85
3 1.607,76 1.636,23 1.664,07 1.703,93 1.743,80 1.771,64 1.776,70 1.793,78
4 1.635,48 1.664,44 1.692,76 1.733,31 1.773,86 1.802,18 1.807,33 1.824,71
5 1.663,20 1.692,65 1.721,45 1.762,69 1.803,93 1.832,73 1.837,96 1.855,64
6 1.690,92 1.720,87 1.750,15 1.792,07 1.833,99 1.863,27 1.868,60

1.886,56

7 1.718,64 1.749,08 1.778,84 1.821,45 1.864,06 1.893,82 1.899,23

1.917,49

8 1.746,36 1.777,29 1.807,53 1.850,83 1.894,12 1.924,36 1.929,86 1.948,42
9 1.774,08 1.805,50 1.836.22 1.880,20 1.924,19 1.954,91 1.960,49 1.979,35
10 1.801,80 1.833,71 1.864,91 1.909,58 1.954,25 1.985,45 1.991,13 2.010,27
11 1.829,52 1.861,92 1.893,60 1.938,96 1.984,32 2.016,00 2.021,76 2.041,20