Reis- en verblijfkosten dienstreizen

De medewerker heeft recht op een vergoeding van reis- en verblijfkosten gemaakt bij dienstreizen. De werkgever stelt nadere regels op voor de vaststelling en uitkering van deze vergoeding.

Voorwaarden

De gemeente stelt lokaal zelf de voorwaarden vast waaraan de vergoeding voldoet. Er kan hierbij gedacht worden aan:

  • Maximum bedragen voor hotel, lunch en diner.
  • Wanneer er met de auto gereisd mag worden en wanneer er gebruik gemaakt moet worden van het openbaar vervoer.
  • Vergoeding van de kosten openbaar vervoer geschiedt o.b.v. tarief 2e klas.

Meer informatie

Veel gemeenten volgen bij het vaststellen van voorwaarden en bedragen in het kader van de Reis- en verblijfkostenregeling dienstreizen  en de Reisregeling binnenland.