Overige vergoedingen

In deze rubriek vindt u informatie over:

  • Ambtsjubileumgratificaties
  • Beloning bijzondere prestaties
  • Eindejaarsuitkering
  • Reis- en verblijfkosten dienstreizen
  • Tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering
  • Vakantietoelage
  • Verplaatsingskosten