Toelage onregelmatige dienst

Voorwaarden

Een medewerker die valt onder de bijzondere regeling voor de werktijden, heeft recht op een toelage onregelmatige dienst (TOD) over vastgestelde werktijden die als onregelmatig beschouwd kunnen worden. Onregelmatig zijn de werktijden die  vallen op zaterdag, zondag en feestdagen  (hele etmaal) en op maandag tot en met vrijdag buiten de periode van 8:00 en 18:00 uur.

Uitzondering

In afwijking op de hoofdregel heeft een medewerker geen recht op TOD als er in een week slechts één aaneengesloten periode van ten hoogste 3 uur op onregelmatige uren wordt gewerkt.

TOD bij ziekte

De TOD is een salaristoelage (paragraaf 3 van hoofdstuk 3) en dient o.g.v. artikel 7:3 CAR tijdens ziekte te worden doorbetaald.