Verbod betreden arbeidsterrein

De werkgever kan een medewerker verbieden de gebouwen of terreinen te betreden.

De werkgever kan een medewerker de toegang tot de gebouwen of het terrein verbieden. Deze maatregel kan verband houden met een schorsing of een disciplinaire maatregel.
De beslissing om de toegang te verbieden moet naast het besluit tot schorsen of de disciplinaire maatregel worden genomen.
Een disciplinaire straf of een schorsing houden niet automatisch in dat de toegang wordt ontzegd.