Persoonlijk gebruik

Een medewerker mag in principe geen gemeentelijke goederen voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Hij mag ook geen diensten door collega's laten verrichten voor zichzelf. Ambtshalve verkregen informatie mag een medewerker niet voor eigen doel gebruiken.

Gebruik gemeentelijke eigendommen

Een medewerker mag zonder toestemming van de werkgever geen gebruik maken van gemeentelijke eigendommen. De werkgever heeft de mogelijkheid in een regeling aan te geven onder welke voorwaarden dat wel is toegestaan. Overtreding levert plichtsverzuim op en kan disciplinair bestraft worden.

Verrichten van diensten door personen in gemeentedienst

Medewerkers van de gemeente mogen geen diensten verlenen aan collega's.
De werkgever heeft de mogelijkheid in een regeling aan te geven onder welke voorwaarden dat wel is toegestaan. Overtreding levert plichtsverzuim op en kan disciplinair bestraft worden.

Persoonlijk gebruik maken van ambtshalve verkregen informatie

De medewerkers van de gemeente kunnen over veel informatie beschikken.
Deze informatie is ambtshalve verkregen en mag daarom niet voor eigen doeleinden worden gebruikt. Overtreding levert plichtsverzuim op en kan disciplinair bestraft worden.