Aanneming en levering t.b.v. openbare dienst

Een medewerker mag zelf geen opdrachtnemer zijn van diensten die voor de werkgever moeten worden verricht.

Aannemen van opdrachten of leveringen verboden

Wanneer de werkgever werkzaamheden door derden laat uitvoeren, mag een medewerker niet zich zelf aanbieden om die werkzaamheden uit te voeren vanuit bijvoorbeeld een eigen bedrijf of een bedrijf waar hij buiten werktijd van de werkgever in dienst is.
De medewerker mag ook niet optreden als leverancier van goederen die de werkgever bij derden bestelt.

Deelnemen aan levering van goederen en diensten

Wanneer een medewerker betrokken is bij een opdracht voor de werkgever om goederen en diensten te leveren, kan de werkgever regels stellen over de betrokkenheid van deze medewerker.