Borstvoeding

De werkgever geeft vrouwelijke medewerkers, gedurende de periode dat zij borstvoeding geven (met een maximum van een jaar), de gelegenheid het kind te zogen dan wel de borstvoeding te kolven.

Uitvoering

De werkgever is verplicht een ruimte ter beschikking te stellen waar de medewerker kan kolven of zogen.
Steeds meer werkgevers richten daarvoor een afsluitbare ruimte in, waar vaak een koelkast beschikbaar is om de gekolfde melk in te bewaren. De medewerkster zoogt of kolft in werktijd en hoeft daarvoor geen verlof op te nemen.