Beoordelen van functioneren

Als de werkgever ontevreden is over het functioneren van de medewerker, heeft de medewerker het recht dit op zo kort mogelijke termijn te vernemen.
Ook moet de werkgever aangeven op welke manier de medewerker zijn functioneren zou kunnen verbeteren.

Beoordelingsgesprekken

De werkgever kan periodiek een beoordelingsgesprek met de medewerker houden.