Rechten

In deze rubriek vindt u informatie over:

  • Beoordelen van functioneren
  • Borstvoeding
  • Gebruik eigen motorrijtuig
  • Gelijkstelling levenspartner met echtgenoot
  • Klokkenluiders / Melding van een vermoeden van een misstand
  • Uitreiking arbeidsvoorwaardenregeling
  • Vergoeden van schade door werkgever