Rekenplichtig ambtenaar

Rekenplichtige medewerkers zijn medewerkers die geld van de gemeente uitgeven, geld ontvangen of geld beheren. Dit varieert dus van de financieel controller tot aan de medewerker van de paspoortuitgifte. Voor deze medewerkers bestaat een verplichting tot het aanzuiveren van kastekorten.

Aanzuivering kastekorten

Een rekenplichtig ambtenaar wordt ontslagen van de verplichting tot aanzuivering van kastekorten indien:

  • de medewerker het geld nauwkeurig heeft beheerd en de voorgeschreven procedure heeft gevolgd;
  • indien hij ten tijde van het ontstaan van het kastekort wegens afwezigheid niet verantwoordelijk kan worden geacht.

Voor een leidinggevende geldt dat hij verantwoordelijk is voor kastekorten, tenzij hij voldoende toezicht heeft gehouden op de naleving van de voorgeschreven procedures.