Dragen van dienstkleding

Medewerkers kunnen worden verplicht een uniform te dragen, al dan niet voorzien van onderscheidingstekens. Ook kunnen andere kledingvoorschriften worden gegeven.

Uniform/dienstkleding

De werkgever kan voor bepaalde functies of werkzaamheden kledingvoorschriften geven.
De kledingvoorschriften kunnen bestaan uit het verplicht dragen van een uniform of andere dienstkleding, maar kunnen ook betrekking hebben op het representatieve karakter van de kleding.

Voor medewerkers werkzaam bij de buitendienst vloeien de kledingvoorschriften vaak voort uit veiligheidsvoorschriften, al dan niet voortvloeiend uit Arbo-wetgeving.

Het dragen van andere onderscheidingstekenen of insignes op de dienstkleding is verboden, tenzij daarvoor toestemming is verleend.

Aanschaf en onderhoud uniform/dienstkleding

De werkgever kan regels stellen over de aanschaf en het onderhoud van de dienstkleding. Dienstkleding wordt in het algemeen verstrekt door de werkgever.

Om belastingtechnische redenen is het verstandig dat deze als zodanig herkenbaar is. Het onderhoud van de dienstkleding vindt in de regel plaats door de werkgever.