Aanvaarden andere werkzaamheden vanwege dienstbelang

Aanvaarden andere werkzaamheden vanwege dienstbelang

De andere werkzaamheden kunnen voor onbepaalde tijd worden opgelegd; in dat geval kan het gaan om een andere functie. Er is formeel sprake van een andere betrekking als het gaat om ingrijpende wijzigingen. Geringe veranderingen en kleine wijzigingen in de werkzaamheden mogen (voor onbepaalde tijd) worden opgelegd; hiermee wordt de medewerker dus geen 'andere betrekking' opgedragen. De werkzaamheden kunnen ook tijdelijk worden opgedragen. Hiervoor zijn drie manieren:

  • de medewerker moet tijdelijk werkzaamheden verrichten die niet tot zijn functie behoren;
  • de medewerker moet tijdelijke werkzaamheden verrichten buiten de voor hem vastgestelde werktijden;
  • de medewerker moet zich buiten de voor zijn functie vastgestelde werktijden ter beschikking stellen.

Voorwaarden

Voordat de verplichting van kracht wordt, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de medewerker moet worden gehoord;
  • er moet sprake zijn van een naar objectieve maatstaven gemeten dienstbelang;
  • de nieuwe werkzaamheden moeten redelijkerwijs passend zijn in verband met de persoonlijkheid en omstandigheden;
  • als de werkzaamheden permanent worden opgedragen, moeten deze ook passen binnen de voor hem bestaande vooruitzichten;
  • als de medewerker zich gemiddeld meer dan 60 dagen per jaar buiten kantoortijd beschikbaar moet stellen, wordt dit hem schriftelijk meegedeeld.

Andere werkzaamheden vanwege oorlog, oorlogsgevaar en rampen

Bij calamiteiten zoals oorlog(sgevaar), rampen en andere buitengewone omstandigheden kan een medewerker verplicht worden andere dan zijn gebruikelijke werkzaamheden te verrichten. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet is het goed functioneren van de openbare dienst van groot belang. De werkzaamheden die de medewerker worden opgedragen, moeten hiermee verband houden.
Ook kunnen werkzaamheden die uit de Wet veiligheidsregio’s voortvloeien worden opgedragen. Een medewerker die is aangewezen voor het uitvoeren van deze taken, is ook verplicht lessen te volgen of deel te nemen aan oefeningen die verband houden met een goede uitvoering van de taken.

Meer informatie