Plichten

In deze rubriek vindt u informatie over:

  • Aanvaarden van andere betrekkingen en / of werkzaamheden
  • Algemene verplichtingen
  • Dragen van dienstkleding
  • Nevenwerkzaamheden
  • Rekenplichtig ambtenaar
  • Verhuisplicht en dienstwoning