Ontslag wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Aan de medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt eervol ontslag verleend.

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

De werkgever kan een medewerker in dienst houden of nemen nadat hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit kan alleen met instemming van de medewerker.

Er zijn twee manieren om medewerkers langer te laten doorwerken:

  1. De aanstelling wordt beëindigd als de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en vervolgens krijgt de medewerker een nieuwe aanstelling.
  2. De medewerker krijgt geen (eervol) ontslag. De aanstelling van de medewerker loopt dan ongewijzigd door. De aanstelling van de medewerker die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd wordt beëindigd als één van de partijen dat wil.

De keuze die wordt gemaakt heeft invloed op de pensioenopbouw van de medewerker. Als de aanstelling doorloopt blijft de medewerker pensioen opbouwen. Werkgever en medewerker betalen beide een deel van de premie. Als de medewerker wordt ontslagen dan stopt de pensioenopbouw.

Als hij vervolgens een nieuwe aanstelling krijgt, kan hij ervoor kiezen vrijwillig pensioen op te bouwen. Hij betaalt hiervoor een individuele premie in plaats van de doorsneepremie van ABP.
Een aanstelling van een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt beëindigd als één van de partijen dat wil. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

Meer informatie