Uitbetaling vakantieverlof aan nabestaanden na overlijden medewerker.

Nu de uitspraken van het Europese Hof als hoogste jurisprudentie geldt, dienen rechters het nationale recht conform deze uitspraak uit te leggen. Werkgevers dienen aldus een financiële vergoeding die is ontstaan door de niet opgenomen vakantiedagen, ingeval de dienstbetrekking is geëindigd door het overlijden van de medewerker, aan de nabestaanden uit te keren. Hiervoor is niet relevant of de medewerker een voorafgaande aanvraag voor de uitkering van de financiële vergoeding heeft ingesteld.

Met deze uitspraak is een einde gebracht aan de onduidelijkheid die is ontstaan door de uiteenlopende oordelen van nationale lagere rechters.

HvJ EU 12 juni 2014, nr C-118/13, (Gülay Bollacke/ K+ K Klaas & Kock B.V. & Co. KG)