Disfunctionerende medewerker

Uitzondering op de regel dat een disfunctionerende medewerker een verbeterkans moet worden geboden, rechtbank Arnhem 24-11-2008 (TAR 2009/37).

Een medewerker (Politie-assistent) van de politieregio Utrecht is na een intern onderzoek ontslagen wegens functionele ongeschiktheid, omdat hij zich structureel heeft misdragen. Dat ontslag houdt in kort geding stand. De rechtbank is van oordeel dat betrokkene kon en moest beseffen dat zijn gedrag onaanvaardbaar was. De falende leiding, die betrokkene niet op zijn gedrag heeft aangesproken, vormt geen rechtvaardiging voor de misdragingen .
Ondanks het feit dat in de regel pas tot ontslag kan worden overgegaan nadat betrokkene op zijn functioneren of gedrag is aangesproken en in het kader van een laatste of verbeterkans in de gelegenheid is gesteld om dit te verbeteren, wordt daar in dit specifieke geval een uitzondering op gemaakt.
De ernst van het gedrag en het feit dat betrokkene kennelijk zijn eigen gang gaat en onvoldoende verantwoordelijkheid voor zijn gedrag aan de dag legt, maken dat betrokkene dusdanig blijk heeft gegeven niet over de vereiste eigenschappen, mentaliteit of instelling te beschikken dat het bieden van een laatste verbeterkans niet zinvol is en derhalve achterwege kon blijven.