Jurisprudentie

In deze rubriek vindt u jurisprudentie over:

  • Ontslag op andere gronden dan genoemd in de rechtspositie
  • Disfunctionerende medewerker
  • Meerdere ontslaggronden - samenloop van ontslaggronden
  • Ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
  • Uitbetaling vakantieverlof aan nabestaanden na overlijden medewerker.