Kopen van vakantie-uren

Per 1 januari 2017 kan een medewerker bovenwettelijk verlof kopen met een maximum van 144 uur per jaar in het Individueel Keuze Budget (IKB). Ook met het IKB houdt iedere medewerker recht op vier weken vakantie, de zogenaamde wettelijke verlofdagen. Het is mogelijk om 144 bovenwettelijke verlofuren bij te kopen bij een voltijd aanstelling.

De bovenwettelijke verlofuren verjaren na 5 jaar. Een werkgever kan niet bepalen of er wel of geen verlof wordt gekocht in het IKB, wel kunnen er afspraken gemaakt worden wanneer verlof wordt genoten.

Verlof gekocht via het IKB kan daarna niet meer worden verkocht.