GO en OR

In deze rubriek vindt u informatie over:

  • Samenstelling GO
  • Taak, bevoegdheden en werkwijze GO
  • Hoorbepaling in plaats van GO
  • Instelling en samenstelling ondernemingsraad
  • Taakverdeling GO en OR
  • Taak, bevoegdheden en werkwijze ondernemingsraad
  • Convenant medezeggenschap