Disciplinaire straffen en schorsing

In deze rubriek vindt u informatie over:

  • Procedure strafoplegging
  • Disciplinaire straf
  • Schorsing als ordemaatregel