De betekenis van detachering – tijdelijk dienstverband

Ten aanzien van detachering tussen overheden – een ambtenaar die is aangesteld bij een bestuursorgaan (uitlener) gaat tijdelijk een functie bij een bestuursorgaan van een andere overheidssector (inlener) vervullen – heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat deze detachering op één lijn moet worden gesteld met een tijdelijke aanstelling. De ambtenaar heeft dan gedurende de detachering naast zijn dienstverband met de uitlener ook een tijdelijk dienstverband met de inlener verkregen. Dit volgt uit een uitspraak van de CRvB van 17 april 2003 (TAR 2003/123).

Voorgaande is onder meer van belang voor de toepassing van de flexbepalingen genoemd in artikel 2:4 lid 5 en 6 CAR-UWO. Zo volgde uit een uitspraak van de CRvB van 11 november 2004 (TAR 2005/9). De ambtenaar in deze uitspraak was eerst enige malen gedetacheerd bij een bepaalde gemeente en heeft daarna tijdelijke aanstellingen gekregen bij die gemeente. De Raad oordeelde dat de detachering in de reeks van dienstverbanden moest worden meegeteld met als gevolg dat vanaf de tweede tijdelijke aanstelling bij de gemeente een vast dienstverband bij die gemeente was ontstaan. De ambtenaar was minder dan drie maanden voorafgaande aan de tijdelijke aanstellingen namelijk reeds voor twee opeenvolgende perioden gedetacheerd bij deze gemeente. De tweede tijdelijke aanstelling was ingevolge de uitspraak van de Raad van 17 april 2003 dus eigenlijk de vierde tijdelijke aanstelling in de reeks van dienstverbanden.

Een en ander betekent dat indien een medewerker eerst via detachering werkzaam is binnen een gemeente en de detachering wordt binnen drie maanden opgevolgd door een tijdelijk dienstverband bij die gemeente, dan dient de detachering te worden aangemerkt als een tijdelijke aanstelling bij de inlenende gemeente.

Anders dan bij detachering vanuit een ambtelijke aanstelling, telt detachering vanuit een civielrechtelijk dienstverband niet mee in de reeks van tijdelijke aanstellingen. Zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep op 8 december 2011 (TAR 2012/76).