40 uur werken

De werkgever kan de medewerker met een aanstelling van 36 uur verzoeken zijn arbeidsduur tijdelijk uit te breiden naar maximaal 40 uur.

Voorwaarden

Er gelden de volgende voorwaarden bij de uitbreiding van de arbeidsduur naar maximaal 40 uur:

  • de uitbreiding vindt plaats gedurende een van te voren af te spreken periode. Deze periode kan na afloop eventueel worden verlengd. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden en gevolgen als hier genoemd;
  • de formele arbeidsduur blijft gehandhaafd op 36 uur per week;
  • de medewerker moet instemmen met de uitbreiding tot 40 uur;
  • de medewerker heeft een voltijd dienstverband van 36 uur.

De werkgever meldt deze uitbreiding van de arbeidsduur naar maximaal 40 uur vooraf aan de OR. Daarnaast rapporteert de werkgever in zijn sociaal jaarverslag over het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheid naar maximaal 40 uur. Deze rapportage wordt besproken in de OR.

Gevolgen

De gevolgen voor de aanspraken van de medewerker zijn:

  • het salaris wordt evenredig verhoogd;
  • de vakantieduur wordt evenredig verhoogd;
  • de pensioenopbouw wordt evenredig verhoogd;
  • de minimum vakantietoelage wordt evenredig verhoogd;
  • de minimale eindejaarsuitkering wordt evenredig verhoogd;
  • er kunnen geen vakantie-uren worden gekocht via het cafetariamodel.

Meer informatie