Salarismutaties en vergoedingentabellen

Als er gemeentelijke CAO-onderhandelingen plaatsvinden worden er algemene afspraken gemaakt over loon en salaris. Deze afspraken gelden ook voor vrijwilligers. Dit betekent dat de salarismutaties automatisch van toepassing zijn op de vergoedingstabel voor vrijwilligers.

Vergoedingentabel voor vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer

De vergoedingentabel voor vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer bestaat uit zeven functiecategorieën (kolom 1) en vier soorten vergoedingen (kolom 2 t/m 5).

  • ten eerste de jaarvergoeding (kolom 2);
  • ten tweede het uurbedrag voor oefeningen en cursussen e.d. (kolom 3);
  • ten derde het uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening (kolom 4) en;
  • ten vierde het uurbedrag voor langdurige aanwezigheid (kolom 5).

De hoogte van de bedragen is afhankelijk van de functiecategorie, die bij de functie hoort waarin de vrijwilliger werkzaam is.