Lokaal beleid

Gratificatie

Een vrijwilliger kan voor gratificaties in aanmerking komen indien hier lokaal een regeling, die specifiek betrekking heeft op vrijwilligers voor is opgesteld. De lokale gratificatieregeling en regels voor flexibele beloning zijn hiermee niet automatisch van toepassing op vrijwilligers.

Fiscaal vriendelijke regelingen

De vrijwilliger mag gebruik maken van de fiscaal vriendelijke mogelijkheden die alle gemeenteambtenaren gelden. Of dit ook daadwerkelijk kan hangt van individuele factoren af en de regels die de fiscus hiervoor stelt.