Dienstkleding

De vrijwilliger is verplicht tijdens zijn werk de door de werkgever voorgeschreven dienstkleding en uitrusting te dragen. De vrijwilliger ontvangt deze kleding en uitrusting in bruikleen en is verplicht deze netjes te onderhouden.
Als de werkgever dit wenst, laat de vrijwilliger de kleding inspecteren.

Indien aan de kleding slijtage of schade ontstaat zonder dat dit de schuld is van de vrijwilliger, draagt de werkgever zorg voor reparatie.

Op de dienstkleding mogen alleen de rangonderscheidingstekens zitten van de rang die de vrijwilliger bekleedt. Daarnaast mogen alleen onderscheidingstekens worden gedragen die door de werkgever of de regering zijn toegestaan. De vrijwilliger mag zijn dienstkleding niet uitlenen aan derden.