Vergoeden van dienstschade

Het kan gebeuren dat de vrijwilliger schade veroorzaakt, waar de gemeente de kosten voor draagt of voor aansprakelijk wordt gesteld. Als de vrijwilliger hier schuld aan heeft of nalatig is geweest kan de gemeente de kosten verhalen op de vrijwilliger. Of de gemeente in dit geval alle schade of een deel van de schade verhaalt, wordt lokaal bepaald en is afhankelijk van de situatie.