Gebruik van motorvoertuig

Wanneer het college gebruik van bijvoorbeeld een auto toestaat dan mag dat onder de voorwaarden die het college hieraan verbindt. Als vrijwilligers de auto gebruiken zonder toestemming van het college, is sprake van een verboden handeling. Als zij een ongeluk veroorzaken terwijl zij in dienst zijn, is het college aansprakelijk om de schade die anderen lijden te vergoeden. Of er toestemming is verleend of niet doet niet ter zake voor deze aansprakelijkheid. Het college kan deze schade wel verhalen op de vrijwilliger (zie: schadevergoeding)