Verboden

Sommige handelingen die te maken hebben met integriteit zijn expliciet verboden. Het gaat om:

  • vergoedingen, giften of beloften van derden vragen of nemen, behalve als door het college toestemming is gegeven;
  • steekpenningen aannemen;
  • gemeentelijke eigendommen voor eigen gebruik gebruiken, behalve als door de toestemming is gegeven.

Een voorbeeld uit de jurisprudentie van een verbod is het gebruiken van een brandweerwagen voor een verhuizing.