Beschikbaarheid en overige verplichtingen vrijwilliger

De korpsleiding moet weten over welke vrijwilligers hij op welk moment kan beschikken. De mate waarin dit bekend moet zijn ligt aan de gehanteerde lokale bedrijfsvoering. Bij een volledig vrij instroomprofiel is het vaak voldoende om te weten of een vrijwilliger ziek is of met vakantie.