Overleg over de rechtspositie

De rechtspositieregeling voor de vrijwilligers bij de brandweer (hoofdstuk 19 van de CAR-UWO) wordt vastgesteld in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden ( LOGA). Op een aantal punten kan lokaal verdere invulling worden gegeven aan de rechtspositieregeling. Het gaat om onderwerpen die niet in de rechtspositie zijn geregeld of waarbij expliciet is gesteld dat het lokaal overleg hierover gaat. Lokale bespreking van onderwerpen vindt plaats in het georganiseerd overleg (GO).

Het GO is het lokale overleg tussen de vakbonden en de gemeentelijke werkgever. Ook is het mogelijk voor korpsen met meer dan 35 werknemers om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Korpsen met 10 tot 35 werknemers kunnen een personeelsvertegenwoordiging (PV) instellen. Als een korps er voor kiest een OR of een PV in te stellen, is het van belang dat de taakverdeling tussen OR/PV en het GO helder is.