Voorwaarden voor aanstelling

De voorwaarden om als vrijwilliger bij de brandweer in dienst te komen staan in het Besluit personeel veiligheidsregio’s en in de rechtspositieregeling. Op grond van het Besluit personeel veiligheidsregio’s moet de vrijwilliger een aanstellingskeuring ondergaan. De periodieke keuring is vastgelegd in de CAR.

Verder stelt het Besluit brandweerfuncties vast. Dit zijn eigenlijk takenpakketten, waaraan opleidingseisen zijn verbonden. Op grond van de rechtspositieregeling moet de vrijwilliger daarnaast:

  • de vereiste karaktereigenschappen hebben voor de brandweerdienst;
  • tenminste 18 jaar zijn, en
  • dicht genoeg bij de kazerne wonen en/of werken zodat hij snel genoeg kan worden ingezet.