Bevordering

Naast de voorwaarden voor aanstelling stelt het Besluit personeel veiligheidsregio’s ook opleidingseisen aan takenpakketten. Om in aanmerking te komen voor bevordering naar een andere functie moet de vrijwilliger de juiste opleiding hebben afgerond. Het college beslist of de vrijwilliger bij het behalen van een diploma wordt bevorderd.