Vergoeding piketdienst beroepsbrandweer

De medewerker van de beroepsbrandweer, die verplicht is buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaar te zijn voor de brandweerdienst, heeft recht op een vergoeding piketdienst.

Vergoeding in verlof

De vergoeding bestaat uit verlof. De vergoeding in verlof is

  • bij piket op maandag tot en met zaterdag 10% van het aantal uren dat de medewerker piketdienst had;
  • bij piket op zon- en feestdagen 16% van het aantal uren dat de medewerker piketdienst had.

 

De werkgever verleent het verlof zo snel mogelijk, in de regel binnen zes weken, na de piketdienst.

Soms vergoeding in geld

Als het vanwege het dienstbelang niet mogelijk is om een vergoeding in verlof te geven, wordt de vergoeding piketdienst in geld gegeven. De vergoeding in geld is:

  • bij piket op maandag tot en met zaterdag 10% van het uurloon voor elk uur dat de medewerker piketdienst had;
  • bij piket op zon- en feestdagen 16% van het uurloon voor elk uur dat de medewerker piketdienst had.

De geldelijke vergoeding wordt zo snel mogelijk uitbetaald.