Contact

Voor opmerkingen over of vragen naar aanleiding van de tekst op de CAR UWO site kunt u contact opnemen met het bureau van het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG. Het CvA is de werkgeversvereniging van gemeenten en adviseert vanuit die rol P&O’ers van gemeenten over de uitvoering van de CAR UWO. U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van het vragenformulier.
Voor meer informatie over de werkwijze van het (bureau van het) College voor Arbeidszaken en een overzicht van de dienstverlening kunt u terecht op onze website.

Heeft u beleidsmatige vragen over ontwikkelingen op het gebied van arbeidswetgeving, cao’s, gemeentelijk personeelsbeleid of andere werkgeversvragen? Klik dan ook op VNG.nl