Colofon

De CAR-UWO is een auteursrechterlijk beschermd werk. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VNG teksten of delen van teksten van de CAR-UWO te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Leden van de VNG mogen de teksten van de CAR-UWO voor eigen gebruik aanwenden zonder dat daar verdere voorafgaande toestemming noodzakelijk is.