CAR-UWO integraal

Via de link hieronder komt u bij de integrale tekst van de CAR-UWO:

De Integrale CAR-UWO werkt als volgt:

  • Het linker deel is het navigatiedeel
  • Het rechter deel is de tekstruimte waar de bepalingen zichtbaar worden

Door te klikken op een van de aangegeven CAR-UWO-hoofdstukken in het linker navigatiedeel krijgt u de tekst van het desbetreffende hoofdstuk te zien in het rechter tekstdeel.
Wilt u niet het hele hoofdstuk zien maar alleen een specifiek artikel van een hoofdstuk? Klik dan in het linker navigatiedeel het icoontje voor het hoofdstuk aan. Alle artikelen van dat hoofdstuk worden dan zichtbaar. U kunt vervolgens het desgewenste artikelnummer aanklikken. In het rechter tekstdeel verschijnt alleen het betreffende artikel.

Toelichting per artikel
Bij elk afzonderlijk artikel ziet u rechtsboven in beeld de term 'Print' staan. Als u daar op klikt, krijgt u de toelichting die bij dit artikel hoort.

Actualiteit CAR-UWO
De CAR-UWO wordt maximaal vier keer per jaar aangepast: per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het College voor Arbeidszaken streeft ernaar dat aanpassingen in de rechtspositieregeling zo spoedig mogelijk na de wijzigingsdatum ook doorgevoerd worden in deze integrale versie.

Ondanks zorgvuldige samenstelling en beheer kunnen bezoekers geen rechten ontlenen aan deze integrale tekst.