CAR-UWO integraal

Via de link hieronder komt u bij de integrale tekst van de CAR-UWO:

De Integrale CAR-UWO werkt als volgt:

  • Het linker deel is het navigatiedeel
  • Het rechter deel is de tekstruimte waar de bepalingen zichtbaar worden

Door te klikken op een van de aangegeven CAR-UWO-hoofdstukken in het linker navigatiedeel krijgt u de tekst van het desbetreffende hoofdstuk te zien in het rechter tekstdeel.
Wilt u niet het hele hoofdstuk zien maar alleen een specifiek artikel van een hoofdstuk? Klik dan in het linker navigatiedeel het icoontje voor het hoofdstuk aan. Alle artikelen van dat hoofdstuk worden dan zichtbaar. U kunt vervolgens het desgewenste artikelnummer aanklikken. In het rechter tekstdeel verschijnt alleen het betreffende artikel.

Toelichting per artikel
Bij elk afzonderlijk artikel ziet u rechtsboven in beeld de term 'Print' staan. Als u daar op klikt, krijgt u de toelichting die bij dit artikel hoort.

Actualiteit CAR-UWO
De CAR-UWO wordt aangepast als onderhandelingen in het LOGA of in het LOBA daar aanleiding voor geven. Op deze site vindt u alleen de artikelen zoals ze op dat moment luiden. Aanpassingen die op een later moment ingaan, staan niet op deze site.

Ondanks zorgvuldige samenstelling en beheer kunnen bezoekers geen rechten ontlenen aan deze integrale tekst.