CAR-UWO voor veiligheidsregio’s

Deze site biedt informatie over de arbeidsvoorwaarden voor personeel van veiligheidsregio’s.

Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG maakt met de vakbonden afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentelijk personeel. Deze afspraken worden voor personeel van de veiligheidsregio’s vastgelegd in de CAR-UWO. De Brandweerkamer van het CvA maakt met de vakbonden aanvullende afspraken over de arbeidsvoorwaarden van brandweerpersoneel. Deze afspraken worden vastgelegd in aparte hoofdstukken in de CAR-UWO.

De complete tekst van de CAR-UWO vindt u onder het tabblad CAR-UWO integraal. Een toelichting per onderwerp vindt u onder het tabblad onderwerpenindex.

Arbeidsvoorwaarden gemeentepersoneel

Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking en sindsdien valt gemeentepersoneel niet meer onder de CAR-UWO maar onder de Cao Gemeenten. Omdat de inwerkingtreding van de Wnra is uitgesteld voor veiligheidsregio’s, valt personeel van de veiligheidsregio’s nog wel onder de CAR-UWO. Voor de arbeidsvoorwaarden van al het andere gemeentelijke personeel verwijzen we u naar www.caogemeenten.nl.