Samenvatting van de Rijksregeling ter bepaling van overheidsdienstjaren

De bepaling van wat wel wat geen overheidsdienstjaren zijn, in het kader van de ambtsjubileumgratificatie, is een lokale aangelegenheid. Gemeenten kunnen besluiten om daarbij de onderstaande richtlijnen te hanteren.

De definitie van een overheidsorganisatie kan zijn: een organisatie die aangesloten was bij het ABP in de periode dat de betreffende medewerker bij deze organisatie werkzaam was.
Dienstjaren bij bijvoorbeeld PTT, N.S. en Staatsmijnen, voor hun privatisering, tellen volgens deze definitie ook mee.

Daarnaast geeft onderstaand schema weer wanneer er wel en wanneer er geen sprake is van opbouw van overheidsdienstjaren, volgens de Rijksregeling.
 

soort betrekking: volgens rijksregeling:
aanstelling bij een overheidsorganisatie ja, telt mee
arbeidsovereenkomst bij een overheidsorganisatie ja, telt mee
iemand die een deeltijd dienstverband heeft ja, deze periode telt volledig mee (geen verschil met volledig dienstverband)
buitengewoon verlof o.b.v. non-activiteit bij een overheidsorganisatie voor iemand die naast zijn huidige functie ook nog parttime wethouder is parttime wethouder: de periode voor zover hij zijn ambtelijke functie houdt, telt mee. De uren politiek buitengewoon verlof tellen niet mee.
voor iemand die fulltime wethouder is fulltime wethouder: nee
militaire dienst ja, telt mee
vrijwillige brandweer nee, telt niet mee
stage bij de gemeente nee, telt niet mee
via uitzendbureau bij een gemeente nee, telt niet mee
iemand heeft twee verschillende betrekkingen tegelijk dit telt maar één keer mee (niet dubbel)
buitengewoon verlof met behoud van de bezoldiging ja, telt mee
onbetaald verlof nee
onbetaald ouderschapsverlof ja
onbetaald verlof voor levensloop ja

 

.