Schaalindelingen en tabellen

In principe zijn er voor gemeentelijke medewerkers twee salaristabellen van toepassing, de salaristabel oude structuur en de salaristabel nieuwe structuur. Het is de bedoeling dat de oude salarisstructuur op termijn komt te vervallen. Nieuwe medewerkers worden uitsluitend ingeschaald volgens de nieuwe structuur.

Daarnaast zijn er een tweetal tabellen voor afzonderlijke groepen gemeentelijk medewerkers, te weten de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer en de docenten kunstzinnige vorming (zie op deze pagina ‘CAR-UWO bijlagen’).

Salaristabel nieuwe structuur

De salaristabel nieuwe structuur bestaat uit 20 schalen, met elk 11 periodieken. De schalen lopen van 1 tot en met 18 en kent voor schaal 10 en 11 een extra ingevoegde schaal, schaal 10A en 11A.
De maxima van de schalen zijn dezelfde als de maxima van de schalen in de oude structuur.

Salaristabel oude structuur

De salaristabel oude stijl bestaat uit 18 schalen, schaal 1 tot en met 18. Elke schaal heeft een aantal periodieken. Het aantal periodieken is echter niet voor alle schalen gelijk.
In schaal 1 bestaan maar 5 periodieken terwijl er 14 periodieken in schaal 4 zitten. De maxima van de schalen zijn dezelfde als de maxima van de schalen in de nieuwe structuur.

Salaristabel kunstzinnige vorming

De salaristabel kunstzinnige vorming bestaat uit 6 schalen (5 tot en met 10) en is opgebouwd uit drie delen. Namelijk uit aanloopbedragen, functiebedragen en uitloopbedragen.