Schaalindelingen en tabellen

In principe zijn er voor gemeentelijke medewerkers twee salaristabellen van toepassing, de salaristabel oude structuur en de salaristabel nieuwe structuur. De oude salarisstructuur vervalt per 1 januari 2016. Nieuwe medewerkers worden uitsluitend ingeschaald volgens de nieuwe structuur.

Daarnaast zijn er een tweetal tabellen voor afzonderlijke groepen gemeentelijk medewerkers, te weten de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer en de docenten kunstzinnige vorming (zie op deze pagina ‘CAR-UWO bijlagen’).

Er is een aparte salarisschaal voor gemeenteambtenaren die onder de Participatiewet valt en die vanwege een arbeidsbeperking niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, en een aanstelling krijgt op grond van de banenafspraak. Dit is schaal A.

Salaristabel nieuwe structuur

De salaristabel nieuwe structuur bestaat uit 21 schalen, met elk 11 periodieken. De schalen lopen van 1 tot en met 18 en kent voor schaal 10 en 11 een extra ingevoegde schaal, schaal 10A en 11A.

Salaristabel oude structuur

De salaristabel oude stijl bestaat uit 18 schalen, schaal 1 tot en met 18. Elke schaal heeft een aantal periodieken. Het aantal periodieken is echter niet voor alle schalen gelijk.
In schaal 1 bestaan maar 5 periodieken terwijl er 14 periodieken in schaal 4 zitten. De maxima van de schalen zijn dezelfde als de maxima van de schalen in de nieuwe structuur.

Salaristabel kunstzinnige vorming

De salaristabel kunstzinnige vorming bestaat uit 6 schalen (5 tot en met 10) en is opgebouwd uit drie delen. Namelijk uit aanloopbedragen, functiebedragen en uitloopbedragen.

Salarisschaal A voor arbeidsbeperkten

Er is een aparte salarisschaal voor gemeenteambtenaren die onder de participatiewet valt en die vanwege een arbeidsbeperking niet zelfstanding het minimumloon kan verdienen, en een aanstelling krijgt op grond van de banenafspraak. Dit is schaal A. Het bedrag van periodiek 0 is gelijk aan 100% van het wettelijk minimumloon en het bedrag van periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. Het LOGA past de bedragen in schaal A elk jaar op 1 januari aan aan het wettelijk minimumloon. 

De bedragen in schaal A zijn:

Schaal A

Deze schaal geldt alleen bij toepassing van CAR-UWO artikel 1:2c eerste lid.

  A
0 1.507,80
1   1.529,13
2 1.556,47
3 1.583,80
4 1.611,13
5 1.638,46
6 1.665,80
7 1.693,13
8 1.720,46
9 1.747,79
10 1.775,13
11 1.802,46