Dienstjaren

Bij het berekenen van het aantal dienstjaren wordt een periode vanaf 12 maanden als één dienstjaar geteld, na 24 maanden als twee dienstjaren etc.

Voor brandweerpersoneel wordt onder dienstjaren verstaan:

  • de jaren in dienst van een gemeentelijk beroepsbrandweerkorps,
  • de jaren werkzaam als buschauffeur of trambestuurder bij het stadsvervoer, mits dit een functie was, die op het moment recht gaf op functioneel leeftijdsontslag,
  • de jaren als vrijwilliger bij de brandweer, mits het om jaren gaat waarin men daadwerkelijk en regelmatig in de uitruk is ingezet en men niet tegelijkertijd een aanstelling had als beroepsbrandweer.

Bij twijfel over het aantal dienstjaren als vrijwilliger dient de ambtenaar aannemelijk te maken hoeveel jaren hij als vrijwilliger is ingezet (artikel 9b:2 sub c CAR).

De jaren als vrijwillige brandweer tellen voor brandweerpersoneel mee, mits daarbij sprake was van daadwerkelijke en regelmatige uitruk (dus belasting) en men niet tegelijkertijd een aanstelling had als beroepsbrandweer. Bij twijfel over het aantal dienstjaren als vrijwilliger dient de ambtenaar aannemelijk te maken hoeveel jaren hij als vrijwilliger is ingezet.

De dienstjaren bij de bedrijfsbrandweer of een andere instelling dan de gemeente tellen niet mee als dienstjaren voor het overgangsrecht FLO. Er vindt geen kruisbestuiving plaats tussen brandweer- en ambulancepersoneel. Dienstjaren bij de ambulancedienst tellen dus niet mee als dienstjaren voor de brandweer.