Overgangsrecht FLO

Het overgangsrecht FLO is per 1 januari 2006 in werking getreden. Onder het FLO-overgangsrecht vallen werknemers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie. De rechten en plichten voor deze werknemers staan beschreven in het FLO-handboek.

Het handboek treft u hier .