Overgangsrecht FLO

Het overgangsrecht FLO is per 1 januari 2006 in werking getreden. Onder het FLO-overgangsrecht vallen werknemers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie. De rechten en plichten voor deze werknemers staan beschreven in het FLO-handboek.

Het handboek treft u hier .

UPDATE
Wegens een in 2017 gesloten Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht geldt er met ingang van 1 januari 2018 aangepast FLO-overgangsrecht. Naar verwachting zal er in 2018 een nieuw c.q. aangepast handboek FLO-overgangsrecht verschijnen. Vanaf 1 januari 2018 vallen alleen nog inactieve medewerkers onder het FLO-overgangsrecht 2006.