Ambulancepersoneel

Met ingang van 1 januari 2011 is de CAR-UWO, niet meer van toepassing op de medewerkers van de ambulancedienst.
Voor hen geldt de sector-Cao Ambulancezorg. Dat is vastgelegd in artikel 1:2 lid 1 onder i in de CAR-UWO.

Voor nadere informatie bij het BW, de sector-Cao en de uitvoering daarvan wordt u verwezen naar Ambulancezorg Nederland (AZN).
AZN is de werkgeverspartij die namens alle ambulancediensten, dus ook de publieke ambulancediensten, onderhandelt met de vakorganisaties over de arbeidsvoorwaarden.

Op de website van AZN (www.ambulancezorg.nl) is de tekst van de Cao en een toelichting daarop te vinden.

Niet alle bepalingen uit de Cao en boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek zijn rechtstreeks toepasbaar op de ambulancemedewerker die een aanstelling heeft bij een publieke ambulancedienst (in tegenstelling tot de ambulancemedewerker die een arbeidsovereenkomst heeft met een private ambulancedienst).
AZN heeft een handleiding die u hierbij kunt gebruiken.

Meer informatie